ELS NOSTRES PRODUCTES

Els nostres productes s'elaboren, a partir de la selecció i homogeneització, de margues calcàries previemant selecionades a les quatre explotacions mineres de titularitat de l'empresa, aquestes margues són triturades, calcinades i sotmeses a un procés de molturació i ensacat garantint en tots els processos la màxima qualitat en el producte final.

CIMENT NATURAL RÀPID

Fruit de l'absorció de varies empreses, el ciment ràpid natural de Ciments Figueres SAU, és comercialitza sota les següents marquès:


Per a la fabricació dels nostres productes tenim en compte la normativa UNE 80309: 2006

CARACTERÍSTIQUES

Els nostres productes són d'excel · lents qualitat i l'inici d’adormiment del ciment ràpid és de 2 a 3 minuts a una tempreatura de 20º.
Els ciments que fabriquem disposen d'òptimes propietats hidràuliques, aconseguint uns productes que resistèixen les aigües àcides, agressives i sulfatades.

APLICACIÓ

El ciment natural ràpid fabricat i distribuït per CIMENTS FIGUERES SAU està elaborat amb excel·lents qualitats per tal de poder utilitzar en tot tipus de treballs relacionats amb el camp de la paleteria de caràcter ràpid.

ARXIUS ADJUNTS

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
FITXA DE SEGURETAT